Adobe Audition 6.0 CC

Adobe Audition 6.0 CC

Adobe Systems Inc. – Commercial –
ra khỏi 32 phiếu
4 Stars User Rating
Ghi âm, hòa âm, chỉnh sửa, và văn minh Adobe Audition 3 phần mềm là công cụ All-in-one cho sản xuất âm thanh chuyên nghiệp. Sử dụng Adobe Audition 3 để: tạo âm nhạc của riêng bạn, Hồ sơ và kết hợp một dự án, sản xuất một đài phát thanh tại chỗ, làm sạch âm thanh cho một bộ phim, biên dịch và chỉnh sửa một nhạc bất cứ điều gì bạn làm với âm thanh, Adobe Audition 3 phần mềm giúp bạn âm thanh tốt nhất của bạn.

Tổng quan

Adobe Audition là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.037 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Audition là 6.0 CC, phát hành vào ngày 23/10/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.5, được sử dụng bởi 58 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Audition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Audition đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Audition!

Cài đặt

người sử dụng 1.037 UpdateStar có Adobe Audition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản